ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประกาศรายชื่อ

ติดต่อเรา