การประชุมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาผ่านระบบ Zoom

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาผ่านระบบ Zoom โดยมี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1