การประชุมการเตรียมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1