ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้ง  โรงเรียนบ้านท่าเกษม/ อนุบาลเมืองสระแก้ว /อนุบาลวัดสระแก้ว /บ้านภูเงิน/ บ้านวังรี/บ้านวังบูรพา /บ้านหนองแก / อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 /บ้านห้วยไคร้ /ดาราสมุทร สระแก้ว /สุภวิทย์ /เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

สสวท. ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการทดสอบเสมือนจริง และเวลาการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564   โดยมีกำหนดการดังนี้

      1. ทดสอบเสมือนจริง     ในวันเสาร์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

      2. สอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  (ด้วยวิธีสอบแบบออนไลน์ )

วิชาคณิตศาสตร์   เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ วิชาวิทยาศาสตร์   เวลา 13.00 – 16.00 น.

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สมัครสอบฯ  ทราบ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวสอบทางเว็บไซต์ https://genius.ipst.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้าย >>>> หนังสือแจ้งโรงเรียน

1. ประกาศ สสวท.

2. รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ

3. แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

(คู่มือการใช้งานระบบสอบออนไลน์ สำหรับผู้เข้าสอบ)

ติดต่อ สพป.สก.1