ประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการฯ

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน ครั้งที่ 2/2565  โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา