รับมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน

                   วันนี่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายปราโมทย์ บุญสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ พร้อมด้วย นางนิตยา ชาปัทมะ นายชัยสิทธิ์ จงกล และนางยุพิน หลวงสอน พร้อมพานักเรียนรับมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานจำนวน 1 คัน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่านผอ.สุนทร และคุณครูแน่งน้อย จันทวโร ทางโรงเรียนบ้านทุ่งพระ                    ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่มีต่อทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่งครับ
ติดต่อ สพป.สก.1