(ด่วนที่สุด) ติดตามการรายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2565

แจ้ง โรงเรียนเขาสิงโต /ธรรมยานประยุต/บ้านคลองน้ำเขียว/บ้านคลองปลาโด/บ้านคลองหมากนัด/บ้านคลองหมี /บ้านท่าช้าง/บ้านท่าแยก/บ้านท่าระพา/บ้านเนินผาสุก /บ้านเนินสวนอ้อย /บ้านบะขมิ้น /บ้านวังจั่น /บ้านแสงจันทร์ /บ้านหนองเตียน /บ้านห้วย /สามัคคีประชาสรรค์ /อนุบาลเมืองสระแก้ว /อนุบาลวัดสระแก้ว /เขาสามสิบ /บ้านนา (สามัคคีวิทยา) /บ้านบึงพระราม /บ้านพระเพลิง /บ้านหนองกะทะ /อนุบาลเขาฉกรรจ์ /บ้านเขาดิน (คลองหาด) /บ้านคลองไก่เถื่อน /บ้านคลองหาด /บ้านชุมทอง /บ้านพรหมนิมิต /บ้านห้วยไคร้ /บ้านหินกอง / มหาธิคุณวิทยา /สามัคคีราษฎร์บำรุง /สามัคคีสกุลอรุณวิทยา /อนุบาลคลองหาด /บ้านเขาตะกรุบพัฒนา /บ้านดอนดินแดง /บ้านทัพหลวง /บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) /บ้านหนองแก /บ้านหนองผักหนาม /บ้านหนองสมบูรณ์ /บ้านใหม่สระบุรี /วังจระเข้ /วัดคลองตาสูตรสามัคคี /องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 /อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 /บ้านคลองยายอินทร์ /บ้านไร่สามศรี /บ้านวังดารา /บ้านวังสำลี 

ด่วนที่สุด>>> ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กรอกข้อมูลการรายงานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านทางลิงค์ https://shorturl.asia/dsNDb ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสรุปข้อมูลรายงานหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในกำหนด

รายละเอียดดังแนบ >>>รายชื่อโรงเรียน ในสังกัด เขต 1 (ข้อมูลไม่ครบ)

ติดต่อ สพป.สก.1