ประชุมคณะทำงาน กลก.ฯ (ฝ่ายไทย) และส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน กลก.ฯ (ฝ่ายไทย) และส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พันเอก ปัญญา ตั้งความเพียร รอง ผบ.กกล.บูรพา เป็นประธานการประชุม ณ กองกำลังบูรพา กอ.รมน. ภาค 1 สย.1 จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1