กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2565 ดังนี้
1. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
2. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
3. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
4. ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565 ผู้สนใจสมัครส่งประวัติพร้อมหลักฐานแสดงความสามารถ ไปที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัครได้ที่ : กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. 0 2247 0028 ต่อ 1212 , 1222  หรือ ทางลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1S0oOT9XkyCd3SIsdiPuvozDKSl7ACe7E/view?usp=drivesdk

ติดต่อ สพป.สก.1