เสร็จแล้วเครื่องเล่นเด็ก โยกเยกเอย!

 

ท่าน ผอ.บุญส่ง  แสงเทพ  ได้ปรับปรุงเครื่องเล่น 

 ณ สนามเด็กเล่น  โรงเรียนบ้านลุงพลู

เด็กๆ สามารถมานั่งโยกแยกไปมาได้อย่างสบาย

*************

4

1

2.1

5

6

2

3

7 8

9

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1