ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2565 

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานและนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หลังจากนั้นเป็นการเปิดการแสดง ราตรีผาไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและร่วมเดินแบบราตรีผ้าไทย ณ บริเวณพุทธอุทยานสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว