มอบถุงยังชีพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถุงยังชีพ เพื่อสนับสนุนครอบครัวนักเรียนที่ฉีดวัคซีนครบทุกคนในครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อ สพป.สก.1