ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา