ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านมหาธิคุณวิทยา

ติดต่อ สพป.สก.1