ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

 

ติดต่อ สพป.สก.1