ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านวังไหม่ โรงเรียนบ้านเขาแหลม และโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อ สพป.สก.1