ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานะการณ์โควิด-19 และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน โรงเรียนบ้านคลองนางาม และโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

ติดต่อ สพป.สก.1