สมศ. ประเมิน อนุบาล 3 ขวบ

 

 

คณะผู้ประเมินภายนอก  ของ สมศ.

ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 21-22  กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

**************

1

1.1

6

3

5

4

2

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1