ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออก ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1