พิธีเปิด MOE Safety Center และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด MOE Safety Center และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1