พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565  โดยมี นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1