รับเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับเกียรติบัตร ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1