การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น (20 ชั่วโมง)

ด้วยโรงเรียนวัฒนานคร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัฒนานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น (20ชั่วโมง) จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1.อาหารว่าง 2. ขนมอบ 3.ขนมไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง

ติดต่อเรา