เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรมโดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ.2565

ติดต่อ สพป.สก.1