หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมในหัวข้อ “”กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีความผิดทางกฎหมาย มาตราฐานโทษ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวโหลดเอกสารคลิกด้านล่าง

ติดต่อเรา