กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณตนข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1