โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ ว PA ณ ห้องประชุมเย็นเล่าเช้ากาแฟ

 

ติดต่อ สพป.สก.1