ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับทุนอุดหนุนโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนรับทุนอุดหนุนโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1