ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

 

ติดต่อ สพป.สก.1