การอบรมกิจกรรมจราจรปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสนองนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ การอบรมกิจกรรมจราจรปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านคลองผักขม

 

ติดต่อ สพป.สก.1