ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2564  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไป ซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว และได้กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวใหม่ โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 1,400 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ว275

 

ติดต่อเรา