ประเมินเด็ก 4 โรค

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้วได้เข้ามาประเมินเด็ก 4 โรค ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อเรา