ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบอำเภอคลองหาด ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับบ้าน” ณ โรงเรียนทับทิมสยาม 05 และโรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1