ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วัง)

นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการ ครู ค.ศ. 2 รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

ในวันที่ 5-6 , 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

ณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น)

 ADSC05389 ADSC05398ADSC05454 DSC05455 DSC05463 DSC05481

ติดต่อ สพป.สก.1