ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565

แจ้งโรงเรียนในสังกัด

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดจัดการแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายการบิน The Sky Airfield อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  เพื่อเป็นเวทีให้ตัวแทนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่ทำให้เกิดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางอากาศพลศาสตร์ (โดยไม่เสียค่าสมัคร)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2564  ติดตามรายละเอียดการแข่งขันฯ ได้ที่ facebook นักบินน้อย สพฐ.

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันฯ >>>การแข่งขันเครื่องบืนร่อนควบคุมวิทยุ ปี 65

ติดต่อ สพป.สก.1