ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม การะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1