ร่วมติดตามรับฟังการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี การมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมติดตามรับฟังการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1