โครงการสถานศึกษาปลอดภัยสนองนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสนองนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมนักดับเพลิงน้อย” จราจรปลอดภัย และว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1