ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมแสงสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา