มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  นายบรรจบ  สมอาษา  ได้มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2565  ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการประเมิน คัดเลือก จาก สพป.สระแก้ว เขต 1     และขอขอบคุณ   นายสุพรรณ ศรีบุพผา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี  ที่ร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในครั้งนี้

 

ติดต่อ สพป.สก.1