การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ติดต่อ สพป.สก.1