ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายอลงกรณ์ จงรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ และคณะครูผู้บริหารเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา