มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตจำนวน 4,000 บาท ทั้ง 2 ราย ได้แก่ เด็กหญิงชลธิชา ชัยบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายบัญชา ชัยบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพหลวง  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้ง

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1