การประชุมคัดเลือกรายการครุภัณฑ์ และกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรายการครุภัณฑ์ และกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ โดยมี นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะครู โรงเรียนในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1