พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1