ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำทีมผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรงโรงเรียนในสังกัด และบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 1 ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1