ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนบ้านท่าแยก

 

ติดต่อเรา