การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา

 

ติดต่อเรา