การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

 

ติดต่อ สพป.สก.1