รับมอบรางวัลครูดีศรีสระแก้ว

วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเข้าร่วมกิจกรรมวันครู และรับมอบรางวัลครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ อาคารโดมเฉลิมราช ร.10 โรงเรียนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1